Listen

Publications in journals

  • Comas Rubí, Francisca, "Reforma urbanística i renovació pedagògica en la Mallorca d'inicis del segle XX", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Issue 11, Pages 31-41, 2002. Paper.
  • Fullana Puigserver, Pere, "'La lectura a Mallorca durant la primera meitat del segle XIX'", "Cercles. Revista d'Història Cultural", Volume 5, Pages 26-35, 2002. Paper.
  • Motilla Salas, Xavier, "Educació i família en el mestre Mateu Fontirroig Jordà (1866-1931)", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Issue 15, Pages 15-29, 2002. Paper.
  • Sureda García, B., "Sota el mestratge de Jordi Monés: trenta anys d'historiografia educativa catatalana (1972-2002)", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Volume 5, Pages 74-86, 2002. Paper.