Other publicacions

  • Barceló Bauzà, Gabriel. , "Práctica e ideario pedagógico en la escuela española de posguerra: nuevas fuentes para su estudio", Ideas educativas en perspectiva filosófica e histórica: circulación, recepción y concreción en la práctica. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Capellà Simó. , "Blaus de la terra. Les tonalitats fredes de la pintura", Blau. El color del Modernisme. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Capellà Simó. , "Agustí Antiga i Monner: pintor, actor i joguinaire", La dimensión escènica de la ciutat moderna. Les condicions de l'oblit i del reconeixement. Spain, 2019. Book chapter.
  • González Gómez, Sara; Payà Rico, Andrés. , "Mujeres Científicas en el marco de los planes de formación de personal investigador (España, 1968-1983)" [Disponible online en perfil de researchgate], Women's Education in Southern Europe. Italy, 2019. Book chapter.
  • Pere Fullana Puigserver. , "Alexandre Jaume Rosselló davant el fet religiós: socialisme i anticlericalisme a Mallorca", Alexandre Jaume Rosselló i el seu temps (1879-1937). Spain, 2019. Book chapter.
  • FULLANA PUIGSERVER, Pere. , "La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a Mallorca (1917-1923)", Les revolucions de 1917. Europa, Espanya, Illes Balears. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Fullana Puigserver. , "El Santuari de Lluc, factoria de nacionalització: coronació, reformes, commemoracions i peregrinacions contemporànies", Pujada i baixada dels Missioners dels Sagrats Cors a Lluc per obediència. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Fullana Puigserver. , "L'antic monestir de Bellpuig de les Avellanes (1836-1898): Manuel de Oviedo, Dolores Ruiz i Antonia de Oviedo", De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, de les Avellanes a Artà. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Fullana Puigserver; Francisca Comas Rubí; Gabriel Barceló Bauzá. , "Mapping: un recurso para la didáctica histórico-educativa", Identidades, Internacionalismo, Pacifismo y Educación siglos XIX y XX. Spain, 2019. Book chapter.
  • Pere Fullana Puigserver; Rafel Mas Tous. , "Els primers col·legials mallorquins del Pontifici Col·legi de Sant Josep de Roma (1892-1916)", Miscel·lània dedicada al número 200 de la col·lecció Coses Nostres. Spain, 2019. Book chapter.