Funciˇ i objectius

This language version doesn't exist

El Grup d’Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) és un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Té per objecte l’estudi del fenòmens educatius ja siguin referits a l’àmbit formal o no formal, des d'una perspectiva històrica.

El GEDHE es va crear el mes de febrer de 2002 amb la pretensió de donar suport i coordinar la recerca i la docència historicoeducativa en el si del Departament de Ciències de l’Educació. Entre els seus objectius també es contempla la recuperació de la memòria històrica i la divulgació dels coneixements en el camp de la història de l’educació; així com promoure la conservació del patrimoni historicoeducatiu. El GEDHE col·labora amb altres grups de recerca d’interessos afins, així com també amb institucions dedicades a la conservació i difusió del patrimoni històric.