Listen

Publications in journals

  • Comas Rubí, Francisca, "Influències de la pedagogia europea a Mallorca (1910-1922)", "L'Arc, ICE de la Universitat de les Illes Balears", Issue 5, Pages 29-32, 1998. Paper.
  • Comas Rubí, Francisca, "Los teatinos y su influencia en la introducción de los primeros métodos de renovación pedagógica en Mallorca a principios del siglo XIX", "Regnum Dei. Colletanea Teatina", Issue 124, Pages 247-267, 1998. Paper.
  • Comas Rubí, Francisca, "Les aportacions de Francesc Riutort a la Inspecció General d'Instrucció Primària durant la segona meitat del segle XIX", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Issue 11, Pages 69-82, 1998. Paper.