Meetings participation

  • Sureda García, B.. , "L'educació a Mallorca en el periode de la Guerra Civil". "Seminari sobre la Guerra Civil i el trencament de la política educativa republicana", Palma, Spain, 2006. Speech.