Meetings participation

  • Comas Rubí, F.. , "La depuració dels mestres a Santa Maria del Camí durant la Guerra del 36". "III Jornades d'Història de l'Estudis Locals de Santa Maria del Camí", Santa Maria del Camí (Mallorca), Spain, 2002. Publication data: pp: 179-188, D.L.: PM-1437-2002, ISBN: 84-95694-49-2. Paper presentation.
  • Comas Rubí, F., Ramis Moyà, M.. , "L'Antic Grup de Teatre del Convent, de l'ahir a l'avui". "III Jornades d'Història de l'Estudis Locals de Santa Maria del Camí", Santa Maria del Camí (Mallorca), Spain, 2002. Publication data: pp: 91-98, D.L.: PM-1437-2002, ISBN: 84-95694-49-2. Paper presentation.
  • Comas Rubí, F.. , "School construction as a symbol of progress in the urban renewal programmes of the city of Palma (Majorca, Spain) in early twentieth century.". "International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) XXIII. Urbanisation and Education: the city as a light and beacon?.", Birmingham, England, 2002. Paper presentation.
  • Motilla Salas, Xavier. , "L'Ateneu de Maó i l'educació no formal dels joves: la introducció de l'escoltisme a Menorca (1913-1920)". "XXI Jornades d'Estudis Històrics Locals", Palma de Mallorca, Spain, 2002. Publication data: Motilla Salas, Xavier: 'L'Ateneu de Maó i l'educació no formal dels joves: la introducció de l'escoltisme a Menorca (1913-1920)', Serra Busquets, Sebastià; Sureda Garcia, Bernat (Coord.): Els joves a l'època contemporània. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 2003, pàg. 267-286. ISBN: 84-95876-04-3. DL: PM-2743-2003.. Paper presentation.