Projects and contracts

  • "La pràctica escolar a Menorca durant el franquisme", 2017-2018. Main researcher: Gabriel Barceló Bauzà. Ajuts a la Recerca. Consell Insular de Menorca. Project.
  • PID171861 - "Què és aprendre a la universitat? L'autoreflexió fenomenològica dels estudiants com a instrument de canvi i millora docent (¿Qué es aprender en la universidad? La autoreflexión fenomenológica de los estudiantes como instrumento de cambio y mejora docente)", 2017-2018. Main researcher: Sara González Gómez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.
  • PID171838 - "La canción y el juego asociado en la escuela", 2017-2018. Main researcher: Llorenç Gelabert Gual. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.