Listen

NotÝcies del grup

(Available only in default language)

Autor: Gabriel Barceló Bauzà
Director/a: Francesca Comas Rubí
Dia de defensa i tribunal: 26/09/13
Tribunal: Martí X. March, Bernat Sureda i Francesca Comas
Nom del postgrau en el qual s’engloba el TFM: Màster Universitari d’Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Resum: 

La situació de la infància i la manca de protecció d’aquesta a nivell institucional ha estat un tema que ha ocupat l’atenció d’historiadors, sociòlegs, i demés científics socials. Entre les estructures institucionals que en l’època contemporània més han assolit la tasca de protecció a la infància, es pot destacar l’escola. Aquesta recerca pretén aportar una aproximació a l’escola pública infantil i primària en el context de les Illes Balears durant el primer franquisme (1939-1959), un període poc estudiat fins ara. Dintre d’aquest marc, s’ha trobat un fons de memòries de pràctiques dels alumnes de magisteri de l’Escola Normal que anaven a les diferents escoles de les nostres illes a realitzar les pertinents pràctiques per a l’obtenció del títol de mestre o mestressa de primera ensenyança. Aquestes memòries (que ens serveixen com a font històrico educativa per a la realització del present treball, i que englobem dintre de les noves tendències historiogràfiques) ens aporten una sèrie d’informacions de la situació de les escoles i la infància a les Balears durant el període de postguerra i primer franquisme. A nivell genèric, es descriu com eren aquestes escoles (local, ubicació, condicions higièniques, pedagògiques, etc.), quin materials es feien servir per a l’ensenyament, el mobiliari escolar, quins horaris regien, l’organització escolar, la matricula escolar, les matèries que s’estudiaven, l’actuació personal que realitzaven els mestres en pràctiques, els càstigs i la disciplina imperant, els mètodes d’ensenyança, etc. En definitiva, quina era la cultura escolar d’aquella època. Llavors, la presentació del treball de final de màster que porta per títol “Infància i escola durant el primer franquisme a les Illes Balears (1939-1959): una aproximació a l’escola pública a través de les memòries de pràctiques de magisteri”, ens portarà una nova visió i perspectiva, fins a dia d’avui inèdita, de la situació en que es trobaven les escoles que formaren als infants escolaritzats durant una de les èpoques de més penúries i pobresa que ha viscut la nostra comunitat en el segle passat, la dictadura franquista.

Event date: 26/09/2013

Publication date: 22/11/2013