Listen

NotÝcies del grup

El passat 24 de maig es dugué a terme el Seminari de Primavera: “Freinet, història i modernitat” organitzat pel Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història de l’Educació del Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. L’activitat comptà amb el cofinançament de la Facultat d’Educació i del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears. L’esmentada activitat pretengué ser un punt de trobada i discussió sobre les tècniques Freinet aplicades a l’ensenyament des d’una perspectiva històrica i d’actualitat, per a la qual cosa restà oberta als docents i investigadors, així com també als alumnes de la universitat, especialment a aquells que cursen estudis relacionats amb l’educació. En aquest sentit l’activitat estava reconeguda amb un crèdit de lliure configuració. El seminari es dugué a terme a l’aula de Graus de l’Edifici Guillem Cifre de Colonya i comptà amb l’assistència d’alumnes de diversos estudis (mestre, pedagogia, psicologia, història, etc.) i docents universitaris i investigadors interessats per la temàtica. El número d’alumnes matriculats fou de 30. A més dels alumnes, el seminari comptà amb l’assistència de setze participants més entre docents o investigadors vinculats a la UIB, la Universitat de València, la Universidad de Valladolid, la Universitat de Vic i la Societat d’Història de l’Educació, així com també mestres lligats als moviments de renovació pedagògica.

En la sessió programada pel matí –una vegada que s’inaugurà el seminari pel director del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la UIB, el Dr. Bernat Sureda, el president de la Societat d’Història de l’Educació, filial de l’IEC, el Dr. Salomó Marquès, i la secretaria de la Facultat d’Educació de la UIB, la Dra. Eva Aguilar­– el Dr. José Luis Hernández Huerta, de la Universidad de Valladolid, amb la conferència “La cultura escolar freinetiana vigente en España durante la II República” realitzà una exhaustiva i acurada panoràmica de la introducció de les tècniques Freinet a l’Estat espanyol en el període 1926-1939 parant especial esment a la cultura escolar freinetiana. D’altra banda, en la ponència i mostra de materials del Sr. Alfred Ramos, mestre i escriptor, membre fundador de l’Associació per a la Correspondència i la Impremta Escolar i el Moviment Cooperatiu d’Escola Popular del País Valencià, titulada “Les revistes escolars i els materials freinetistes al País Valencià”, s’oferí des d’una perspectiva històrica un exhaustiu anàlisi dels mestres, homes i dones, valencians freinetistes, així com de les revistes escolars publicades al País Valencià durant la II República i la represa durant els darrers anys del franquisme i el període de la transició democràtica. Malauradament, la ponència i mostra de materials programada a càrrec del Dr. Pere Alzina, de la Universitat de les Illes Balears, sobre “Les revistes escolars freinetistes a la Menorca de la Segona República” no es pogué dur a terme per motius de salut del ponent.

Si en la sessió del matí es pretenia apropar-nos a la realitat de les realitzacions freinetianes a l’Estat espanyol i la seva concreció al nostres entorn més proper fins al franquisme, des d’una perspectiva històrica, a la sessió programada per a la tarda, què es desenvolupà al voltant de la taula rodona “L’ahir i l’avui de Freinet als territoris de parla catalana”, moderada pel Dr. Bernat Sureda, en què hi intervingueren el Dr. Antoni J. Colom, el Sr. Ferran Zurriaga, el Dr. Ramon Bassa i el Dr. Jaume Carbonell, es pretenia enllaçar la història i actualitat de Freinet en el nostre entorn més proper. En el debat posterior, els ponents i els públic assistent tractaren i discutiren sobre què pot servir de Freinet avui en dia, refermant-se en la necessitat d’un compromís ideològic del professorat, l’aprofitament de les noves tecnologies per a la creació i difusió de texts lliures, la correspondència entre els escolars, etc., com en el seu moment Freinet feu amb la impremta escolar, concloent, de forma genèrica en algunes de les aportacions de Freinet de plena vigència en l’actualitat: la necessitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica, la capacitat per llegir i entendre la realitat, i la finalitat de construir democràcia a través de l’educació i en l’escola.

El seminari sobre la pedagogia de Célestin Freinet dut a terme a la UIB serví als assistents per rellegir i repensar la pedagogia de l’esmentat mestre i les seves tècniques. A través de les diverses intervencions dels convidats (conferència, ponència i mostra de materials i participacions en taula rodona) i del públic assistent es revisà la influència al nostre entorn de les idees d'aquell mestre rural marxista heterodox que va revolucionar les pràctiques i els objectius de l'educació, així com la tasca portada a terme pels mestres freinetians de la II República, aquells que volgueren donar veu als nens i nenes i imprimir-la en revistes escolars. Una revisió i homenatge a aquells mestres rurals que foren castigats per voler transformar la societat amb l'educació i convertir als seus alumnes en ciutadans. La trobada permeté compartir hores i idees amb estudiosos del moviment freinetià com José Luis Hernández Huerta, de la Universidad de Valladolid, Alfred Ramos, de l’Associació per a la Correspondència i la Impremta Escolar (ACIES) i del Moviment Cooperatiu d’Escola Popular del País Valencià (MCEP-PV), i Antoni J. Colom, de la Universitat de les Illes Balears, i amb antics militats dels moviments de reforma educativa com Jaume Carbonell, de Cuadernos de Pedagogía, Ferran Zurriaga, de l’Associació per a la Correspondència i la Impremta Escolar (ACIES) i del Moviment Cooperatiu d’Escola Popular del País Valencià (MCEP-PV), o Ramon Bassa, de la Universitat de les Illes Balears, que permeteren valorar l’abast i la incidència al nostre entorn mes proper de les pràctiques freinetianes durant la II República i la seva represa als darrers anys del franquisme i la posterior transició democràtica. En definitiva, una revisió del que significaren aquells moviments, de les raons de la crisi de la vocació renovadora actual o de l'actualitat que poden tenir les idees de Freinet.

Fotos i peus de fotos

[fotografia 1] Inauguració del Seminari de Primavera “Freinet, història i modernitat” pel Dr. Bernat Sureda (GEDHE-UIB), el Dr. Salomó Marquès (SHE-IEC) i la Dra. Eva Aguilar (Facultat d’Educació)
[fotografia 2] Conferència “La cultura escolar freinetiana vigente en España durante la II República” del Dr. José Luis Hernández Huerta, de la Universitat de Valladolid, presentada per Sara González Gómez (GEDHE-UIB)
[fotografia 3] Ponència i mostra de materials “Les revistes escolars i els materials freinetistes al País Valencià” a càrrec del mestre i escriptor Alfred Ramos, presentada per la Dra. M. Carmen Agulló de la Universitat de València
[fotografia 4] Taula rodona “L’ahir i l’avui de Freinet als territoris de parla catalana”, moderada pel Dr. Bernat Sureda (GEDHE-UIB), amb la presència del Dr. Antoni J. Colom (UIB), del Sr. Ferran Zurriaga (ACIES i MCEP-PV), del Dr. Ramon Bassa (UIB) i del Dr. Jaume Carbonell (UVic i CdP).
[fotografia 5] Assistents al Seminari de Primavera “Freinet, història i modernitat”

Event date: 30/05/2013

Publication date: 29/04/2013