Butlletí Informatiu d'Història de l'Educació

This language version doesn't exist

logo 

Aquest Butlletí va adreçat a tots aquells que s'interessen per la investigació i l'estudi de la història de l'educació i que cada vegada són més a les Illes Balears. Vol ser un vehicle de comunicació que inclogui informació dels llibres que es van publicant, que doni a conèixer les investigacions que es fan, les trobades, els congressos i els seminaris previstos, experiències didàctiques en l'ensenyament de la història de l'educació i totes aquelles altres informacions relacionades amb la història de l'educació. Les pàgines d'aquesta publicació són obertes a tots per incloure les notícies, els comentaris, la documentació gràfica o altres informacions que ens envieu. Un dels objectius d'aquesta publicació és també la de conscienciar-nos de la importància de la conservació del nostre patrimoni historicoeducatiu que tantes vegades malauradament s'ha destruït.

A partir del número 14, abril-juny de 2005, s’inicia una nova etapa del Butlletí informatiu d’història de l’educació, atès que passa a ser el Butlletí Informatiu periòdic de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Els continguts d’aquest Butlletí Informatiu continuaran essent els mateixos i s’ampliaran amb un nou apartat dedicat a informar sobre les activitats de la Societat. Són força les activitats que els socis i sòcies realitzam relacionades amb l’ample àmbit de la història de l’educació: publicacions, activitats culturals, materials docents, conferències, etc. És bo que, en la mesura del possible, tinguem constància d’aquestes activitats ja que poden esperonar altres treballs i activitats. Per això vos animam a enviar les vostres informacions per a ser publicades al Butlletí Informatiu. Podeu fer-ho directament a les adreces de la direcció del Butlletí o a través dels corresponsals de Catalunya i/o de la Comunitat Valenciana.