XXI Jornades d'història de l'educació. "Imatges de l'escola, imatge de l'educació"

This language version doesn't exist

Distribució de comunicacions per seccions

separador

Secció 1. L'escola imaginada

(dijous 27 de novembre de 09:30 a 11:00 h.)

 • DURÁN MANSO, Valeriano: El aula rompe con la censura en Hollywood: el caso de 'La calumnia'
 • JAUME CAMPANER, Miquel: La imatge de l'escola a les cançons infantils expressada en nou metàfores
 • PRUNERI, Fabio: “Che cosa hai fatto a scuola?” La rappresentazione del tempo a scuola nel cinema italiano

Secció 2. L'escola recordada

(dijous 27 de novembre de 11.30 a 13:00 h.)

 • BARCELÓ, Gabriel; RABAZAS, Teresa: La escuela en Mallorca durante el franquismo, una aproximación a través de las memorias de prácticas del «Fondo Romero Marín»
 • BROULLÓN LOZANO, Manuel Antonio: Memorias filmadas: vigencia de una escuela cinematográfica en Víctor Erice
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francisca: La fotografia en els llibres commemoratius dels centres escolars (1939-1975)
 • GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francesca; FULLANA PUIGSERVER, Pere: La «construcció» del record escolar a través de la fotografia: «desconstrucció» de dos anuaris col·legials
 • GURRERA LLUCH, Montserrat: Imatge de l’educació als col·legis de l’elit a Catalunya a mitjan segle XIX. El cas del Col·legi Valldemia
 • LLINÀS FERRÀ, Bartomeu; SUREDA GARCIA, Bernat: L’escola de vacances: la memòria gràfica de les colònies escolars de la Transició democràtica a les Illes Balears

 • MOTILLA SALAS, Xavier, GELABERT GUAL, Llorenç: La fotografia escolar i educativa a l’inici de la premsa il·lustrada a la Mallorca entre els segles XIX i XX

 • MOTILLA SALAS, Xavier; GELABERT GUAL, Llorenç: Fotoperiodisme, revistes il·lustrades i educació a Mallorca (1917-1936)

 • PADRÓS TUNEU, Maria Núria; COLLELLDEMONT PUJADAS, Eulàlia; PRAT VIÑOLAS, Pilar: Mostrar o vendre idees pedagògiques: l’anàlisi de films propagandístics d’inicis de segle XX

 • SUREDA GARCIA, Bernat; BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel: L'escola divulgada pel franquisme: el fons fotogràfic de l'Agència EFE

Secció 2. L'escola recordada

(dijous 27 de novembre de 16.00 a 17:30 h.)

 • ALBERTÍ GENOVART, Benet Andreu: Educar en llibertat. L'escola Blat a Eivissa (1970-1977)
 • ALZINA SEGUÍ, Pere Jaume: «Mi historia»: diaris escolars durant la guerra civil a l'illa de Menorca
 • CANDEIAS MARTINS, Ernesto: As narrações dos professores na memória educativa portuguesa durante o Estado Novo e depois de 1974 (Histórias de vida de professores aposentados)
 • CID FERNÁNDEZ, Xosé Manuel; DIÉGUEZ SANS, Núria: Els quaderns escolars de la mestre Rosa Pons i Fabregas, testimoni de una nova pedagogia en escoles gallegues i catalanes
 • FATSINI I MATHEU, Esther: Recordar l’escola, transformar l’escola?
 • MANASSERO-MAS, Maria-Antonia; VÁZQUEZ-ALONSO, Ángel: El papel de los instrumentos antiguos de laboratorio en la historia de la educación científica: el caso de la electricidad en el Instituto Balear
 • MATAS PASTOR, Joan Josep: L'Escola Universitària de formació del professorat de l'EGB Alberta Giménez a través dels llibres d'actes i les fonts orals (1973-1994)
 • MAURI MEDRANO, Marta: El Flecha. La politización de la infancia durante el franquismo
 • MIRÓ MONTOLIU, M. Isabel: La imatge de l'escola del CENU segons la premsa de l’època
 • TORNAFOCH YUSTE, Xavier: Escoles i educació en l'obra de Ryszard Kapuchinski (1932-2007)

Secció 3. L'escola pensada

(dijous 27 de novembre de 18:00 h. a 19:30 h.)

 • COSTA RICO, Antón; BOLAÑO AMIGO, María Eugenia: Castelao: nenos, sociedade e educación. Denuncia e patria soñada na Galicia dos anos vinte
 • DOMINGO PEÑAFIEL, Laura: Aproximació a l'anàlisi conceptual de l'Escola Rural
 • ESTEVE, Josep-Joaquim; GELABERT, Llorenç: L’ideal d’ensenyament musical a Mallorca (1874-1923): una qüestió social més que legal
 • RUIZ JAUME, Maria de les Neus: José María Eyaralar Almanzán: l'entusiasta amor per l'educació
 • SAMBOLA ALCOBÉ, Rosa: L'Escola Nova a Europa: un moviment complex i heterogeni
 • VILANOU TORRANO, Conrad; CARREÑO AGUILAR, Antonieta; ESTERUELAS TEIXIDÓ, Albert: Entre Berlín i Londres: imatges metropolitanes en l’ideal educatiu de Joan Crexells

Secció 4. Història de l'Educació

(divendres 28 de novembre de 10:00 a 11:30 h.)

 • BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel; SUREDA GARCIA, Bernat: La xarxa com a eina per a la recerca de fonts fotogràfiques per a una història de l’educació
 • COMAS RUBÍ, Francisca; FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara: El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic
 • FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen: Repressió de Normalistes i renovació/involució pedagògica
 • GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; FULLANA PUIGSERVER, Pere; COMAS RUBÍ, Francesca: Premsa escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme
 • GRANA GIL, Isabel Maria: El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla: testigo de la depuración franquista del profesorado normalista
 • LAUDO CASTILLO, Xavier; GARCIA FARRERO, Jordi; ESTERUELAS TEIXIDÒ, Albert: Caminar la història: la pedagogia de la reiteració
 • LONGÁS LACASA, María Ángeles: Las fuentes documentales para el estudio de los espacios docentes de la Universidad de Mallorca en el siglo XVIII
 • MARTÍN LÓPEZ, Alicia: La imagen de la educación contemporánea a través del teatro en el ámbito universitario: aproximación y propuesta didáctica
 • PAYA RICO, Andrés; ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Pablo: Ús professional i possibilitats docents de les xarxes socials a la història de l’educació. «Histoedu»: un espai de col·laboració científica
 • PESCADOR VENTOSA, Miquel: Visual thinking i Pensament visual a l’aula

 

logos