XXI Jornades d'història de l'educació. "Imatges de l'escola, imatge de l'educació"

This language version doesn't exist

Palma, 26 a 28 de novembre de 2014

Tema i seccions

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, amb el suport del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, la Facultat d’Educació i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, convoquen conjuntament les XXI Jornades d’Història de l’Educació sota el tema “Imatges de l’escola, imatge de l’educació” que es desenvoluparan a Palma (Illes Balears) del 26 al 28 de novembre de 2014.

En elles es tractaran a partir de diverses seccions relacionades amb la temàtica indicada:

Secció 1. L’escola imaginada (la representació artística de l’escola imaginada per artistes i creadors: l’escola a la pintura, a la literatura, a la música, a la fotografia artística, al cinema, a l’arquitectura, etc.);
Secció 2. L’escola recordada (la memòria i el record de l’escola a través de les memòries escolars i personals, dels testimonis orals, dels objectes i materials de l’escola, dels espais de conservació museístics, dels dibuixos escolars, de la fotografia,etc.);
Secció 3. L’escola pensada (l’ideal d’escola als grans corrents pedagògics i autors, reflexions sobre l’escola, etc.).

Així mateix, es dedicarà una darrera secció, més enllà de la temàtica concreta de les Jornades, a:

Secció 4. La recerca i docència en Història de l’Educació (historiografia, recerca en història de l’educació i innovació docent en història de l’educació a l’àmbit universitari).

Dates de celebració

26, 27 i 28 de novembre de 2014

Localització

Saló d’Actes de l’Edifici de Sa Riera, Universitat de les Illes Balears, Palma

Proposta de comunicacions

*La proposta de comunicació s’ha de fer arribar abans de dia 27 de gener de 2014 a través del formulari de preinscripció i proposta de comunicació.

En la proposta de comunicació s’haurà d’especificar el nom de l’autor/a, adreça laboral i personal (si és el cas), telèfon i correu electrònic, el títol de la proposta de comunicació, l’àmbit temàtic o secció en el qual s’adscriu i un resum d’un màxim de 150 paraules. Posteriorment es comunicarà l’acceptació o no de la comunicació ateses les valoracions del Comitè Científic de les Jornades.

Presentació de les comunicacions acceptades

* Les comunicacions acceptades hauran de tenir una extensió màxima de 30.000 caràcters (amb espais, notes i bibliografia inclosos; tipus de lletra Times New Roman 12, interlineat 1’5). S’hauran de lliurar abans del 12 de maig de 2014. S'enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions) a l’adreça següent: jornades.she.gedhe@gmail.com

Caldrà fer-hi constar: títol, autor, institució de procedència, correu electrònic i un resum de 150 paraules en català, castellà i anglès (Times New Roman 10, interlineat senzill).

* S’haurà de seguir formalment el sistema de citació de llibres, articles i documentació propi de la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, Educació i Història. Més informació

Comissió organitzadora

 • Sr. Gabriel Barceló (Grup d’Estudis d’Història de la Educació) 
 • Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears)
 • Dra. Francisca Comas (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)
 • Dr. Pere Fullana (Universitat de les Illes Balears)
 • Dr. Llorenç Gelabert (Grup d’Estudis d’Història de la Educació)
 • Dra. Sara González (Grup d’Estudis d’Història de la Educació)
 • Dr. Xavier Motilla (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)
 • Dr. Bernat Sureda (Universitat de les Illes Balears)

Comitè científic

 • Dra. M. Carmen Agulló (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Universitat de València)
 • Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears- Institut d’Estudis Catalans)
 • Dr. Josep González-Agàpito (Institut d’Estudis Catalans)
 • Dr. Gabriel Janer (Universitat de les Illes Balears)
 • Dr. Alejandro Mayordomo (Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo – Universitat de València)
 • Dr. Salomó Marquès (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)
 • Dr. Gabriela Ossenbach (Sociedad Española de Historia de la Educación – Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Organitzen

 • Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Institut d’Estudis Catalans (SHEPPLLC-IEC)
 • Grup d’Estudis d’Història de l’Educació - Universitat de les Illes Balears (GEDHE-UIB)

Col·laboren

 • Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques (UIB)
 • Facultat d’Educació (UIB)
 • Institut de Ciències de l’Educació (UIB)
 • Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
 • Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya
 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea

logos